Nhảy đến nội dung

Lịch họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

Thời gian Trích yếu Tải tài liệu
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 17/6/2019 đến Chủ nhật ngày 23/6/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 10/6/2019 đến Chủ nhật ngày 16/6/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 03/6/2019 đến Chủ nhật ngày 09/6/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 27/5/2019 đến Chủ nhật ngày 02/6/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 20/5/2019 đến Chủ nhật ngày 26/5/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 13/5/2019 đến Chủ nhật ngày 19/5/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 06/5/2019 đến Chủ nhật ngày 12/5/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến Chủ nhật ngày 05/5/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 22/4/2019 đến Chủ nhật ngày 28/4/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 15/4/2019 đến Chủ nhật ngày 21/4/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 08/4/2019 đến Chủ nhật ngày 14/4/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 01/4/2019 đến Chủ nhật ngày 07/4/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 25/03/2019 đến Chủ nhật ngày 31/03/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 18/03/2019 đến Chủ nhật ngày 24/03/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 11/03/2019 đến Chủ nhật ngày 17/03/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 04/03/2019 đến Chủ nhật ngày 10/03/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 25/02/2019 đến Chủ nhật ngày 03/03/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 18/02/2019 đến Chủ nhật ngày 24/02/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 11/02/2019 đến Chủ nhật ngày 17/02/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 28/01/2019 đến Chủ nhật ngày 03/02/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 21/01/2019 đến Chủ nhật ngày 27/01/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 14/01/2019 đến Chủ nhật ngày 20/01/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 07/01/2019 đến Chủ nhật ngày 13/01/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến Chủ nhật ngày 06/01/2019)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 24/12/2018 đến Chủ nhật ngày 30/12/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 17/12/2018 đến Chủ nhật ngày 23/12/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 10/12/2018 đến Chủ nhật ngày 16/12/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 03/12/2018 đến Chủ nhật ngày 09/12/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 26/11/2018 đến Chủ nhật ngày 02/12/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 19/11/2018 đến Chủ nhật ngày 25/11/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 12/11/2018 đến Chủ nhật ngày 18/11/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 05/11/2018 đến Chủ nhật ngày 11/11/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 29/10/2018 đến Chủ nhật ngày 04/11/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 15/10/2018 đến Chủ nhật ngày 21/10/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 15/10/2018 đến Chủ nhật ngày 21/10/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 08/10/2018 đến Chủ nhật ngày 14/10/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 01/10/2018 đến Chủ nhật ngày 07/10/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 24/9/2018 đến Chủ nhật ngày 30/9/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 17/9/2018 đến Chủ nhật ngày 23/9/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 10/9/2018 đến Chủ nhật ngày 16/9/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 03/9/2018 đến Chủ nhật ngày 09/9/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 27/8/2018 đến Chủ nhật ngày 02/9/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 20/8/2018 đến Chủ nhật ngày 26/8/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 13/8/2018 đến Chủ nhật ngày 19/8/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 06/8/2018 đến Chủ nhật ngày 12/8/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 30/7/2018 đến Chủ nhật ngày 05/8/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 23/7/2018 đến Chủ nhật ngày 29/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 16/7/2018 đến Chủ nhật ngày 22/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 09/7/2018 đến Chủ nhật ngày 15/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 02/7/2018 đến Chủ nhật ngày 08/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 25/6/2018 đến Chủ nhật ngày 01/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 18/6/2018 đến Chủ nhật ngày 24/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 11/6/2018 đến Chủ nhật ngày 17/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 04/6/2018 đến Chủ nhật ngày 10/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 28/5/2018 đến Chủ nhật ngày 03/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 21/5/2018 đến Chủ nhật ngày 27/5/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 14/5/2018 đến Chủ nhật ngày 20/5/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 07/5/2018 đến Chủ nhật ngày 13/5/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 30/4/2018 đến Chủ nhật ngày 06/5/2018)