Nhảy đến nội dung

Lịch họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

Thời gian Trích yếu Tải tài liệu
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 16/7/2018 đến Chủ nhật ngày 22/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 09/7/2018 đến Chủ nhật ngày 15/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 02/7/2018 đến Chủ nhật ngày 08/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 25/6/2018 đến Chủ nhật ngày 01/7/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 18/6/2018 đến Chủ nhật ngày 24/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 11/6/2018 đến Chủ nhật ngày 17/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 04/6/2018 đến Chủ nhật ngày 10/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 28/5/2018 đến Chủ nhật ngày 03/6/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 21/5/2018 đến Chủ nhật ngày 27/5/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 14/5/2018 đến Chủ nhật ngày 20/5/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 07/5/2018 đến Chủ nhật ngày 13/5/2018)
lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 30/4/2018 đến Chủ nhật ngày 06/5/2018)