Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, hết chỉ tiêu dự thi tuyển viên chức năm 2017

Thứ Sáu, 10/11/2017 - 16:18
Xem tin theo ngày

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970