Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển của sở văn hóa thể thao và du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Tư, 13/09/2017 - 14:28
Đính kèmDung lượng
1315.signed.pdf352.25 KB
Xem tin theo ngày

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970