Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỚ SỞ THÀNH VIÊN THƯ VIỆN TỈNH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Thứ Ba, 15/08/2017 - 04:05

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH - CĐCS - SVHTTDL Ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022; Ngày 04 tháng 08 năm 2017, Công đoàn cơ sở thành viên Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại hội đã thảo luận Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn Nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2017-2022. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lý Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những thành tích mà Công đoàn CSTV Thư viện tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội đã diễn ra đúng trình tự và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Thư viện nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí, là những đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội và bầu 08 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2017 - 2022./. 

Xem tin theo ngày

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970