Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

ĐOÀN NGHỆ THUẬT CA MÚA KỊCH LẠNG SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN ĐỊNH KỲ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN - XÂY DỰNG TÁC PHẨM MỚI, CHỈNH LÝ, NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾT MỤC NĂM 2017

Thứ Sáu, 02/06/2017 - 00:53

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm 2017 của đơn vị về tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn và xây dựng tác phẩm mới cho các bộ phận Ca, Múa, Nhạc, Kịch.

          Việc tập huấn định nâng cao kỹ thuật chuyên môn cho diễn viên là rất cần thiết tạo cơ hội để diễn viên nắm bắt được những kỹ thuật mới, thể loại mới, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn đề ra, cũng như nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo khán giả, trong thời kỳ hiện nay.

          Được sự nhất trí của Sở văn hóa Thể thao& Du lịch Lạng Sơn, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và kế hoạch cụ thể của từng tổ đội chuyên môn đơn vị đã xây dựng kế hoạch tập huấn từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017 với III giai đoạn.

          Giai đoạn I: Luyện tập phần kỹ thuật cơ bản.

          Giai đoạn II: Luyện tập kỹ thuật cơ bản nâng cao và xây dựng tác phẩm mới

          Giai đoạn III: Xây dựng tác phẩm mới, Chỉnh lý, nâng cao chương trình tiết mục và chạy chương trình.

          Cuối tháng 5/2017các đội chuyên môn đã hoàn thành kế hoạch luyện tập và báo cáo kết quả tập huấn  giai đoạn I; Giai đoạn II

 

          Kế hoạch tiếp theo giai đoạn III xây dựng tác phẩm mới, chỉnh lý, nâng cao chương trình, tiết mục sẽ bắt đầu từ đầu tháng 6 năm 2017. Dự kiến báo cáo chương trình tập huấn vào trung tháng 7 năm 2017.

          Song song với việc tập huấn kỹ thuật chuyên môn, đơn vị giúp đỡ phong trào nghệ thuật quần chúng cho các Sở ban ngành trong Tỉnh, tổ chức xây dựng  kế hoạch biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị các ngày Lễ trong tháng 4; tháng 5 /2017, phục vụ cơ sở thường xuyên để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2017.

Hình ảnh luyện tập cơ bản của các đội chuyên môn

                                                                                                     Phòng NT- TCBD

                                                                                   Đoàn nghệ thuật ca múa kịch Lạng Sơn

Xem tin theo ngày

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970