Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Giao lưu Văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

Thứ Sáu, 16/12/2016 - 03:48

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2016, tối ngày 15/12/2016, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) với sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ các cơ quan, đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; Hội cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn; Câu lạc bộ hát then, đàn tính thị trấn Cao Lộc; Độ tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hoá tỉnh cùng các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Chương trình giao lưu với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta trong quá trình đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, dân tộc… Thông qua các bài hát nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, lịch sử vẻ vang; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Đây là một hoạt động văn hoá có ý nghĩa sâu sắc, nhằm động viên, phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua đó góp phần giáo dục và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Một số hình ảnh buổi giao lưu văn nghệ:

 

 

 

 

           Tin: Hoàng Hanh   -   Ảnh: Triệu Hiệu

                Trung tâm Văn hoá tỉnh 

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970