Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Thể lệ cuộc thi ảnh về đề tài " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới "

Thứ Hai, 20/06/2016 - 01:02

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970