Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Giấy mời tham gia dự thảo chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Đài Truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, Cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh LS

Thứ Ba, 18/08/2015 - 07:27

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970