Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Giấy mời khai mạc triển lãm chào mừng kỷ niệm với chuyên đề " Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc"

Thứ Hai, 17/08/2015 - 10:00

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970