Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Ngày hội Văn hóa, Thể thao & Du lịch các dân tộc Lạng Sơn lần thứ V

Thứ Sáu, 15/10/2010 - 06:56

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 60/ năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2010), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2010. Từ ngày 17/10 đến hết ngày 19/10/2010 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn” lần thứ V.

Theo kế hoạch, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn  lần thứ V sẽ được khai mạc vào tối ngày 17/10 tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn và nội dung các hoạt động của ngày hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Thông tin tỉnh. Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ V sẽ gồm có các phần thi văn hoá - văn nghệ, thể thao và du lịch với nội dung cụ thể như: liên hoan nghệ thuật, người đẹp trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu về lễ hội truyền thống, biểu diễn múa sư tử và võ dân tộc, thi thể thao… và các hoạt động khác.

Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ V là dịp để tôn vinh, quảng bá, giới thiệu các nét đẹp văn hoá truyền thống, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức về việc sưu tầm, bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể mà mỗi địa phương, cộng đồng dân cư đang sở hữu. Đẩy mạnh sự gắn kết hài hòa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; cổ vũ, chào mừng  những thành quả đã đạt được của quê hương , đất nước trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, đây còn là dịp để các đơn vị tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm hướng các hoạt động văn hóa về cơ sở, hình thành, phát triển từ cơ sở mà trong đó đồng bào, nhân dân các dân tộc vừa là chủ thể sáng tạo, tham gia vào các hoạt động, vừa là những đối tượng trực tiếp tham quan, giải trí và hưởng thụ văn hóa.

 Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ là một hoạt động văn hóa quần chúng có quy mô lớn, có nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa các dân tộc Lạng Sơn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo ra môi trường văn hóa, không gian văn hóa lành mạnh để đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn xích lại gần nhau hơn, đoàn kết nhau hơn, phát huy hơn nữa vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng quê hương Xứ  Lạng ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

  

Đỗ Trí Tú - Phòng NVVH

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970