Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Bộ máy tổ chức

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

                                         

             

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Nguyễn Phúc Hà

Giám Đốc

0253.779.199

 

0912.111.596

2

Phạm Minh Đạo

Phó Giám Đốc

0253.874.664

 

0913.285.869

3

Bế Thị Thu Hiền

Phó Giám Đốc

0253.871.589

 

0912.112.351

4

Phan Văn Hòa

Phó Giám đốc

0253.703.888

 

01245.223.666

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG

1

Văn phòng

 

 

 

 

 

Lý Thị Huệ

Chánh Văn phòng

0253.872.230

 

0983.810.733

 

Phạm Tuấn Lâm

Phó chánh

0253.810.253

 

0989.908.846

 

   

 

 

0916.789.980

2

Phòng Quản lý Văn hóa

 

 

 

 

Hà Ngọc Minh

Trưởng phòng

0253.874.644

 

0913.396.201

 

Hoàng Thị Vân

Phó trưởng phòng

0253.810.227

 

0916.789.980

3

Phòng Quản lý Di sản

 

 

 

 

Trần Đình Can

Trưởng phòng

0253.718.699

 

0983.874.502

 

Nguyễn Thị Thắm

Phó trưởng phòng

0253.776.253

 

0989.291.288

4

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

 

 

 

 

Dương Minh Tuệ

Trưởng phòng

0205.3708188

 

0912.271.195

 

Trần Bích Vân

Phó trưởng phòng

0256.255.004

 

0912.348.114

5

Phòng Quản lý Du lịch

 

 

 

 

Đặng Thị Lan

Trưởng phòng

0253.871.930

 

01689.403.903

 

Trần Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

0253.775.253

 

0916.345.966

6

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

 

 

 

Vi Anh Thắng

Trưởng phòng

0205.3811483

 

0976.999.899

 

Hoàng Thị Hoài

Phó trưởng phòng

0253.876.253

 

0949.015.429

7

Phòng Tổ chức – Pháp chế

 

 

 

 

Hoàng Thanh Mai

Trưởng phòng

0253.810.218

 

0912.202.699

 

Nguyễn Thị đềm

Phó trưởng phòng

0256.255.005

 

0982.750.866

8

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 

 

 

Hoàng Thị Hằng

Phó trưởng phòng

0253.814.889

 

0983.053.388

 

Liễu Thu Hồng

Phó trưởng phòng

0253.810.219

 

0984.951.111

9

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Tôn

Chánh thanh tra

0253.810.633

 

0983.104.828

 

Nguyễn Văn Độ

Phó chánh

0253.810.506

 

0984.906.386

 

BỘ PHẬN VĂN THƯ

 

 

 

 

Hoàng Thị Vanh

Cán bộ

0253.810.970

 

0984.351.073

 

 

fax

0253.810.970

 

 

II

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

1

Trung tâm Văn hóa

 

0253.870.291

 

 

 

Đỗ Văn Toàn

Giám đốc

0253.872.650

 

0942.548.368

 

Nguyễn Hoàng Toàn

Phó Giám đốc

0253.872.651

 

0983.617.442

 

Hoàng Thị Hà

Phó Giám đốc

0253.710.106

 

0982.875.573

2

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

0253.870.275

 

 

 

Dương Văn Biên

Giám đốc

0253.500.540

 

0912.111.623

 

Phạm Đình Khánh

Phó Giám đốc

0253.715.443

 

0983.243.996

  Dương Thị Bình Phó Giám đốc     0989.768.208

3

Đoàn nghệ thuật

 

0253.871.562

 

 

 

Hoàng Thu Hương

Trưởng đoàn

0253.711.460

 

0912.202.562

 

Đinh Quang Trung

Phó Trưởng đoàn

0253.710.648

 

0912.672.255

 

Chu Mai Vinh

Phó Trưởng đoàn

0253.711.012

 

0912.340.756

 

Phùng Văn Muộn

Phó Trưởng đoàn

 

 

0914.994.484

4

Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật

0253.871.078

 

 

 

Bế Kim Dung

Hiệu trưởng

0253.711.016

 

0989.381.628

 

Nguyễn Thị Hằng

Phó Hiệu trưởng

0253.710.152

 

0983.494.388

 

Nguyễn Văn Tân

Phó Hiệu trưởng

0253.711.019

 

0915.949.088

5

Thư viện

 

0253.811.203

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Oanh

Giám đốc

0253.815.504 

 

0976.777.938

 

Võ Thị Tường Vi

Phó Giám đốc

0253.812.405

 

0915.983.866

  Phạm Minh Hạnh Phó Giám đốc      

6

Bảo tàng

 

0253.812.632

 

 

 

Hà Thị Lư

 Phó Giám đốc phụ trách

0253.812.629

 

01699196789

 

Nông Đức Kiên

Phó Giám đốc

0253.812.631

 

0914.994.771

 

         

7

Ban Quản lý di tích

 

0253.872.772

 

 

 

Sầm Cảnh Dũng

Trưởng ban

0253.872.988

 

0913.278.196

 

Hoàng Văn Định

Phó Trưởng ban

0253.872.338

 

0982.110.866

 

Thẩm dương long

Phó Trưởng ban

0253.872.199

 

0936.186.899

8

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

0253.877.419

 

 

 

Phạm Hồng Khoa

Quyền Giám đốc 

0253.879.264

 

0912.049.519

 

Nguyễn Chí Toàn Phó Giám đốc      

 

Đồng Quang Sáng

Phó Giám đốc

 

 

0914.526.345

9

Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn

0253.871.751

 

 

  Nông Xuân Tiến Phó trưởng ban phụ trách      

 

Ninh Văn Xa

Phó Trưởng ban

0253.871.751

 

0915.581.828

 

Bế Cao Chuyển

Phó Trưởng ban

0253.510.211

 

0949.302.194

10

Trung tâm Xúc tiến du lịch

0253.776.565

 

 

 

Phạm Viết Võ

Giám đốc

0253.776.568

 

0979.838.567

 

Trần Thị Bích Hạnh

Phó Giám đốc

0253.776.567

 

0904.345.558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng ban

 

Vi Anh Thắng

Trưởng phòng

0256.255.009

 

0976.999.899

 

Vi Anh Thắng

 

Vi Anh Thắng

 

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970