Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Trung tâm PHP và Chiếu bóng:  Kỷ niệm 64 năm thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN QUÍ I NĂM 2017 CỦA ĐOÀN NGHỆ THUẬT  CA MÚA KỊCH LẠNG SƠN

THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC GÓC ĐỌC SÁCH VỀ CHỦ ĐỀ: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng huyện Chi Lăng năm 2017 

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970