Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

  Triễn lãm “Di sản Văn hóa các dân tộc Lạng Sơn” nhân dịp khai mạc tuần Văn hóa – Du lịch Lạng Sơn năm 2017    

Trong hai ngày 04-05/02/2017 (Tức ngày 08-09 tháng giêng Âm lịch) Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Văn Lãng tiến hành tổ chức triển lãm lưu động tại Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2017 gắn với Lễ hội Chùa Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Di sản văn hóa Lạng Sơn”.

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970