Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Lễ kí kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn

Trung tâm PHP và Chiếu bóng:  Kỷ niệm 64 năm thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN QUÍ I NĂM 2017 CỦA ĐOÀN NGHỆ THUẬT  CA MÚA KỊCH LẠNG SƠN

THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC GÓC ĐỌC SÁCH VỀ CHỦ ĐỀ: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970