Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bảo tàng Hải Quân tổ chức Triển lãm tuyên truyền biển, đảo và người chiến sỹ Hải Quân

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công “Hội trại thanh niên hè Mẫu Sơn 2017”    

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn  tổ chức Bế giảng các lớp năng khiếu hè năm 2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỚ SỞ THÀNH VIÊN THƯ VIỆN TỈNH  NHIỆM KỲ 2017 – 2022  

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970