Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị

GIỚI THIỆU CHUNG

 


           Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Lạng Sơn được thành lập ngày 01/04/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và bộ phận Du lịch  của Sở Thương mại và Du lịch  theo Quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
 

 

Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn

 

Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253;

 

Fax: 025 3810970;

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 025 2240253

 

Email:  svhttdl@langson.gov.vn - vhttdl@gmail.com
 

 

 

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970