Website Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

 
Liên kết website

 

Sở ban ngành, huyện thị
i Chi Lăng.JPG
Chùa Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn.JPG
Di tích Khởi nghiã Bắc Sơn.JPG
Hát Sli dân tộc Nùng.JPG
Lợn Quay Lạng Sơn.jpg
Mùa hè Mẫu Sơn.jpg
Núi Nàng Tô Thị.jpg
Thành Nhà Mạc.JPG
Tượng Đài Đc Hoàng Văn Thụ.JPG
Tuyết Mẫu Sơn.JPG

Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch
Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810970