VĂN BẢN
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải Văn bản
52/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 20/10/2015
Tải về
43/2015/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/5/2015
Tải về
34/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29/4/2014
Tải về
112/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 21/11/2015
Tải về
683/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo 03/5/2013
Tải về
10/2008/QH12 Quốc hội Luật Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí 03/6/2008
Tải về
115/2009/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban 24/12/2009
Tải về
373/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định Phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam 23/3/2010
Tải về
1041/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo 22/07/2009
Tải về
Không số Quốc hội Luật Luật Dầu khí 06/7/1993
Tải về
BIÊN GIỚI VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn