Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Các phòng ban chuyên môn

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

I. Các cơ quan chuyên môn

            1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Hoàng Xuân Cơ

Chánh Văn phòng

0253 830 012

0982 830 023

2

Triệu Đức Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0253 830 169

01252 050 683

 

2. Phòng Nội vụ

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Lê Xuân Trường

Trưởng phòng

0253 831 113

0986 301 648

2

Nông Thanh Hoàng

Phó Trưởng phòng

0253 831 590

0982 383 595

 

3. Phòng Tư Pháp

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Nông Hồng Giang

Trưởng phòng

0253 830 138

01668 986 868

 

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Lý Thị Dương

Trưởng phòng

0253 830 014

0972 136 488

2

Hoàng Thị Thúy

Phó Trưởng phòng

0253 830 303

0945 058 136

3 Hoàng Văn Mừng Phó Trưởng phòng 0253 860 568 0976 881 651

 

            5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Hoàng Văn Hùng

Trưởng phòng

0253 830 352

01234 852 378

2

Bành Văn Dân

Phó Trưởng phòng

0253 831 737

0915 537 616

 

6. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Đỗ Văn Thuyết

Trưởng phòng

0253 831 707

0915 073 368

2.

Hoàng Văn Thuật

Phó Trưởng phòng

0253 830 019

01696 894 686

 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Lương Thùy Nha

Trưởng phòng

0253 830 261

0915 583 593

 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Lành Thị Huệ

Trưởng phòng

0253 830 135

01236 990 123

2

Hà Thị Thanh Thúy

Phó Trưởng phòng

0253 831 677

0916 406 335

3 Ngô Văn Hiền Phó Trưởng phòng   0915 581 376

 

9. Phòng Y tế

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Hoàng Văn Luân

Trưởng phòng

0253 831 606

01236 992 239

 

10. Thanh tra huyện

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Nông Văn Vỵ

Chánh Thanh tra

0253 830 123

01664 883 835

2

Liễu Kim Chiến

Phó Chánh Thanh tra

0253 830 123

0915 486 938

 

 

11. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Hứa Phong Lan

Trưởng phòng

0253 830 043

0982 894 928

2

Trần Thế Tỉnh

Phó Trưởng phòng

0253 830 703

0949 282 669

 

12. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng phòng

0253 830 473

0945 916 588

 

13. Phòng Dân tộc

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Chu Văn Điềm

Trưởng phòng

0253 830 425

0912 271 332

2

La Thị Huyền Phó Trưởng phòng    

 

            II. Các đơn vị sự nghiệp

1. Đài Truyền thanh- Truyền hình

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Hoàng Hương Liễu

Trưởng Đài

0253831696

0945 357 886

 

2. Trung tâm Văn hóa- Thể thao

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Hoàng Minh Tuấn

Giám đốc

0253 831 618

0986 277 813

2

Lương Thị Hiền

Phó Giám đốc

 

01698 432 958

 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Lô Tiến Hùng

Giám đốc

 

0982 830 720

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 48,517

  IP của bạn: 54.166.146.211

  Thời gian: 2018-03-18 10:54:04

  Chi tiết:

   Hôm nay: 102

   Tuần này: 2089

   Tháng này: 5536

   Năm nay: 21619

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com