Thành viên mới
  • mrnguyen
  • soytels
  • taichinhls
  • sonongnghiepls
  • ubndvanlang
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users68 khách trực tuyến.
Đăng nhập

Lãnh đạo huyện

A. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Linh Văn Hùng

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

0916 148 518

2

Nguyễn Văn Quan

Phó Chủ tịch thường trực

HĐND huyện

  0912 986 333
3 Nông Mạnh Cường Phó Chủ tịch HĐND huyện   0982 973 316 

 

B. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

 Vy Thế Hồng

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND

0253 830 010

0913 555 929

2

Lương Đình Bảo

Phó Chủ tịch UBND huyện

0253 830 016

0982 245 386

3

Đổng Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

0253 830 013

0912 111 550

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com