Thành viên mới
  • sonongnghiepls
  • ubndvanlang
  • sotaichinhls
  • vilocvu
  • solaodong
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users40 khách trực tuyến.
Đăng nhập

Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu, chữ ký và chức danh của Ban Tiếp công dân huyện Văn Quan

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com