Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời về việc họp đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở năm 2017

Thứ Năm, 04/01/2018 - 08:36

UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĂN QUAN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          

 Số: 03/GM-UBND                                 Văn Quan, ngày 04 tháng  01  năm 2018

 

GIẤY MỜI

Về việc họp  đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở năm 2017

 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời:

I. Thành phần:

1. Ông Nguyễn Đình Đại - Chủ tịch UBND huyện;

2. Ông Đổng Tiến Dũng - Phó CT UBND huyện;

3. Ông Nguyễn Văn Quan - Phó Chủ tịch HĐND huyện;

4. Ông Lê Xuân Trường - Trưởng phòng Nội vụ;

5. Ông Triệu Đức Dũng – Chánh Văn phòng HĐND-UBND;

6. Bà Lý Thị Dương - Trưởng phòng Tài chính - Kế họach;

7. Ông Nông Trường Sanh - Chỉ huy trưởng - BCH Quân sự;

8. Bà Lương Thùy Nha - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin;

9. Ông Nguyễn Văn Sáng  - Trưởng phòng Nông Nghiệp & PTNT;

10. Bà Lành Thị Huệ - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo;

11. Ông Đỗ Văn Thuyết - Trưởng phòng Lao động - TB&XH;

12. Bà Hứa Phong Lan - Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng;

13. Ông Hoàng Văn Luân - Trưởng phòng Y tế huyện;

14. Ông Nông Văn Vỵ - Chánh Thanh tra huyện;

15. Ông Nguyễn Thành Nguyên – Công chức phòng Nội vụ.

16. Bà Đỗ Thị Cúc - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

17. Ông Trương Văn Lô – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

18. Ông Hoàng Đình Thang - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

19. Ông Hoàng Tiến Hùng - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện;

20. Bà Hoàng Thị Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

21. Ông Hứa Đức Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

22. Bà Trần Thị Thu Hường - Bí thư Huyện đoàn Thanh niên;

23. Ông Nông Thanh Hoàng - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

24. Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Văn Quan.

II. Nội dung:

Họp đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở năm 2017 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thời gian: 8 giờ, ngày 06 tháng 01 năm 2018 (thứ bẩy).

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3 - Trụ sở UBND huyện Văn Quan.

          Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các ông, bà đến dự họp đúng thời gian quy định./.

                                                                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thành phần mời;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, NV.                                                                                      

 

 

                                                                  

                                                                                   Triệu Đức Dũng

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,678

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:34:19

  Chi tiết:

   Hôm nay: 55

   Tuần này: 1754

   Tháng này: 5073

   Năm nay: 13744

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com