Thành viên mới
  • nvha
  • tp
  • mrnguyen
  • soytels
  • taichinhls
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users26 khách trực tuyến.
Đăng nhập

Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 (ngày 23/8/2017)

Thứ Tư, 23/08/2017 - 02:59

Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 (ngày 23/8/2017)

Đính kèmDung lượng
Bieu tong hop danh sach thi sinh du tuyen.xls29.5 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com