Thành viên mới
  • nvha
  • tp
  • mrnguyen
  • soytels
  • taichinhls
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users44 khách trực tuyến.
Đăng nhập

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017

Thứ Sáu, 28/07/2017 - 08:04

          Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017:

          1. Tổng số thí sinh nộp hồ sơ: 245 thí sinh.

          2. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 232 thí sinh (Theo biểu 01 đăng kèm).

          3. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện: 13 thí sinh, lý do: Các thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định (Theo biểu 02 đăng kèm).

Đính kèmDung lượng
Thong bao vv thi sinh du dieu kien du tuyen vien chuc 2017.signed.pdf442.15 KB
Danh sach thi sinh du dieu kien, khong du dieu kien du thi tuyen VC 2017.xls94 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com