Thành viên mới
  • sotaichinhls
  • vilocvu
  • solaodong
  • thanhpho
  • huyenvanlang
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 1 thành viên242 khách trực tuyến.

Đang trực tuyến

  • xaydung
Đăng nhập

Quyết định về việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Thứ Tư, 11/01/2017 - 02:23

QUYẾT ĐỊNH

Về việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 

Nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, ngày 30/12/2016 UBND huyện Văn Quan đã ban hành Quyết định số 4421/QĐ-UBND về việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Có Quyết định kèm theo).  

 

Cổng thông tin điện tử huyện Văn Quan

http://www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com

Đính kèmDung lượng
Quyết định số 4421.doc34.5 KB
Biểu kèm theo QĐ số 4421.xls28 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com