Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Thứ Năm, 01/09/2016 - 09:37

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

 

 
 

 

 

 

          Căn cứ Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ và Công văn số 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ. Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện điều chỉnh mức hưởng của các đối tượng như sau:

I. Đối tượng, mức điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh:

          1. Đối với người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/4/2016 được điều chỉnh tăng tỷ lệ thêm 8% kể từ ngày bắt đầu hưởng.

          Trường hợp sau khi điều chỉnh mà mức lương hưu thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh (từ ngày 01/01/2016 đối với người hưởng trước ngày 01/01/2016, từ ngày bắt đầu hưởng đối với người hưởng từ ngày 01/01/2016 trở đi), cụ thể như sau:

          a) Đối với người có mức hưởng từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống thì được cộng thêm 250.000 đồng/tháng.

          b) Đối với người có mức hưởng từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng thì được cộng thêm cho đủ 2.000.000 đồng/tháng.

          2. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2015, nếu có mức lương hưu thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì từ ngày 01/01/2016 được điều chỉnh như  điểm a, b khoản 1 nêu trên.

          3. Đối với cán bộ xã hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh như sau:

          3.1. Đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/4/2016 thì được điều chỉnh tăng tỷ lệ thêm 8% kể từ ngày bắt đầu hưởng.

Trường hợp sau khi điều chỉnh mà mức trợ cấp thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh (từ ngày 01/01/2016 đối với người hưởng trước ngày 01/01/2016, từ ngày bắt đầu hưởng đối với người hưởng từ ngày 01/01/2016 trở đi), cụ thể như sau:

          a) Đối với người có mức hưởng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống thì được cộng thêm 150.000 đồng/tháng.

          b) Đối với người có mức hưởng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng thì được cộng thêm cho đủ 2.000.000 đồng/tháng.

          3.2. Đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015, nếu có mức hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì từ ngày 01/01/2016 được điều chỉnh như  điểm a, b khoản 3.1 nêu trên.

* Lưu ý:  Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng dùng làm căn cứ để điều chỉnh là số tiền hưởng không bao gồm có tiền Phụ cấp khu vực đối với những trường hợp nghỉ hưởng chế độ trước 01/01/2007.

4. Đối với người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ trước ngày 01/5/2016 thì được điều chỉnh tăng tỷ lệ thêm 5,22% kể từ ngày 01/5/2016.

5. Điều chỉnh trợ cấp tuất hàng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/5/2016 thì từ ngày 01/5/2016 mức hưởng được điều chỉnh theo tỷ lệ 40%, 50%, 70% tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đồng (tương ứng mức 484.000đ/tháng, 605.000đ/tháng, 847.000đ/tháng).

II. Đối tượng không được điều chỉnh theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP:

          Những đối tượng hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2015 đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ mà có mức lương hưu từ 2.000.000 đồng trở lên thì giữ nguyên mức hưởng.

          III. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/5/2016 trở đi:

- Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016 trở đi, mức lương bình quân để tính lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng; 

- Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01/5/2016 thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng.

Những trường hợp trên nếu BHXH tỉnh đã giải quyết theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng thì sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng và chi trả vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 10/2016./.

 

           

 

Đính kèmDung lượng
Dieu chinh luong huu 2016_3220-BHXH-CSXH.pdf6.03 MB
ND552016ND_CP.pdf301.04 KB
y kien cua sBo lao dong ve dieu chinh 1_5_2016_2917.pdf1.09 MB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 59,109

  IP của bạn: 54.80.103.120

  Thời gian: 2018-04-21 16:22:19

  Chi tiết:

   Hôm nay: 448

   Tuần này: 2597

   Tháng này: 6318

   Năm nay: 32286

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com