Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo lần 3 cho người lao động đến kê khai, nhận tiền trợ cấp thôi việc

Thứ Năm, 21/07/2016 - 01:31

   UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số :  707/ SNN-T.Tr 

V/v thông báo lần 3 cho

người lao động đến kê khai,

nhận tiền trợ cấp thôi việc.(lần cuối)

Lạng Sơn, ngày  13  tháng 7 năm 2016.

     

 

Kính gửi: UBND huyện Văn Quan

 

Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2015 chi trả kinh phí trợ cấp thôi việc cho 283 công dân nguyên là công nhân Lâm trường Văn Quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chi trả tiền trợ cấp thôi việc lần 1 cho 214/283 công dân có đơn đề nghị, lần 2, lần 3 qua thông báo của UBND huyện Văn Quan đã có 20 người đã đến kê khai nhận tiền; Tổng số người đã nhận tiền 234/283 người.

Đến nay còn 49 công dân nguyên là công nhân Lâm trường Văn Quan đã được nghỉ chế độ 176, chưa được nhận đủ tiền trợ cấp, chưa có đơn đề nghị do đó Sở Nông Nghiệp và PTNT không có địa chỉ để thông báo cho các công dân đến nhận tiền.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Văn Quan thông báo lần 3 ( lần cuối) danh sách 49 công dân nguyên là công nhân Lâm trường Văn Quan đến UBND các xã, thôn thuộc địa bàn huyện Văn Quan, niêm yết công khai để các cá nhân có tên trong danh sách biết, đến Sở Nông nghiệp và PTNT kê khai để nhận tiền trợ cấp thôi việc.

- Hình thức thông báo: Bằng văn  bản, niêm yết công khai danh sách tại UBND các xã, thị trấn, Nhà văn hóa các thôn bản, khối phố...

- Thời gian đến kê khai: 8 giờ, ngày 02/8/2016 đến 03/8/2016

- Địa Điểm: Tại Phòng tiếp dân Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ đường Ba Sơn, Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Đề nghị các công dân khi đến kê khai mang theo chứng minh thư nhân dân, hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân; giấy tờ chứng minh quá trình công tác như: Quyết định tuyển dụng, Quyết định nghỉ thôi việc hoặc các giấy tờ khác như giấy khai sinh của con, lý lịch đảng viên, công trái, giấy khen, giấy kết hôn... có ghi địa chỉ, nghề nghiệp là công nhân lâm trường Văn Quan; giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã đối với các trường hợp kê khai thay, nhận tiền thay; đối với các trường hợp đã chết mời người sở hữu hợp pháp là vợ (chồng) con đẻ..., có xác nhận của UBND xã nơi cư trú.

Đề nghị UBND huyện Văn Quan thông báo sâu, rộng đến các xã, thôn để các công dân biết đến kê khai đúng thời gian quy định trên. Quá thời gian quy định trên Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ không xem xét, giải quyết./.

(Số điện thoại liên hệ: 3876952 -Thanh tra Sở)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng KHTC, VP Sở;

- Thanh tra Sở;

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Nhàn

 

Đính kèmDung lượng
Danh sach.doc127 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 49,634

  IP của bạn: 54.224.148.23

  Thời gian: 2018-03-21 07:58:14

  Chi tiết:

   Hôm nay: 60

   Tuần này: 1960

   Tháng này: 6656

   Năm nay: 22739

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com