Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình công tác tháng 5/2016 của UBND huyện

Thứ Sáu, 29/04/2016 - 09:22

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĂN QUAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 16/CTr-UBND

                Văn Quan, ngày 29 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 5 năm 2016 của UBND huyện

I. LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            1. Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ xuân - hè; chú trọng công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động các phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng.

            2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng theo thiết kế của công trình; chú trọng công tác giải ngân, thanh quyết toán; tiếp tục chỉ đạo việc thu ngân sách, quản lý việc sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

            3. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác tổng kết năm học 2015 - 2016, thi tốt nghiệp THPT. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ chăm sóc phục vụ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công.

            4. Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác quốc phòng, địa phương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư công dân, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

             5. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chế độ, chính sách theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2016.

6. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

            7. Tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

II. THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ

            1. Dự giao ban Thường trực:

1.1. Thời gian:  + 01 buổi, ngày 16 tháng 5 năm 2016 (thứ 2).

                                        + 01 buổi, ngày 31 tháng 5 năm 2016 (thứ 3).

            1.2. Nội dung: kiểm điểm công tác tuần.       

            2. Dự Hội nghị lần thứ 11, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

            2.1. Thời gian: ngày 06 tháng 5 năm 2016 (thứ 6).

2.2. UBND huyện trình Hội nghị:

            - Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016: UBND huyện chuẩn bị.

            - Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng, giai đoạn 2015 - 2020: Phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị.

III. TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ

1. Tổ chức họp UBND huyện thường kỳ.

1.1. Thời gian: 01 buổi 04/5/2016 ( thứ tư).

1.2. Nội dung:

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị.

            - Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng, giai đoạn 2015 - 2020: Phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị.

- Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Quan: Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị.

- Tờ trình Về việc thành lập Trường PTDTBT THCS xã Hữu Lễ. Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị.

2. Tổ chức họp giao ban tháng 5 năm 2016:

2.1. Thời gian: 01 buổi, ngày 26/5/2016 ( thứ năm).

2.2. Nội dung:

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị.

Trên đây là Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Uỷ ban nhân dân huyện sẽ thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                              

- TT Huyện uỷ;                                                                           

- TT HĐND huyện ;                                                         

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- C, PCVP Huyện uỷ;                                                          

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;                                                        

- Lưu: VT.           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

  Hoàng Xuân Cơ

                                             

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 49,624

  IP của bạn: 54.224.148.23

  Thời gian: 2018-03-21 07:54:04

  Chi tiết:

   Hôm nay: 50

   Tuần này: 1950

   Tháng này: 6646

   Năm nay: 22729

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com