Thành viên mới
  • sonongnghiepls
  • ubndvanlang
  • sotaichinhls
  • vilocvu
  • solaodong
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users68 khách trực tuyến.
Đăng nhập
Theo cảnh báo tại công văn số 531/STTTT-CNTT, ngày 20/6/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị phát Wifi, thì khi thiết bị Wifi bị kiểm soát, kẻ tấn công có thể thực hiện thu thập thông tin và gửi về máy chủ điều khiển hoặc có thể nhận lệnh để thực hiện các hành động gây mất an toàn thông tin 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com