Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông tin Bảo hiểm xã hội

 
CÔNG TÁC CẤP THẺ BHYT  NĂM 2015 CỦA BHXH HUYỆN VĂN QUAN
 
  Để thẻ BHYT đến tay người dân và người lao động từ ngày 1/1/2015, ngay trong tháng 11/2014 BHXH huyện Văn Quan đã phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện; đôn đốc 132 đơn vị SDLĐ trên địa bàn triển khai công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2015. Ngày 22/12/2014, ngay sau khi nhận Quyết định, danh sách cấp thẻ BHYT của UBND huyện ký ngày 12/12/2014, và danh sách do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến BHXH huyện đã tiến hành kiểm tra rà soát, tạo dữ liệu, kiểm tra dữ liệu và in thẻ.
  Qua kiểm tra danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT bước đầu phát hiện và loại khỏi danh sách in thẻ 82 người do đề nghị cấp trùng giữa dân tộc thiểu số với dân tộc thiểu số trong cùng một danh sách và dân tộc thiểu số với một số người có thẻ BHYT đối tượng khác.
   Với sự nỗ lực của Cán bộ, viên chức của đơn vị, đến ngày 30/12/2014 BHXH huyện đã hoàn thành việc in và bàn giao cho Phòng LĐTB&XH  42.309 thẻ BHYT của đối tượng người dân tộc thiểu số; đến ngày 5/1/2015 tiếp tục hoàn thành in và bàn giao cho Phòng LĐTB&XH 543 thẻ BHYT của người Hoạt động kháng chiến; 252 thẻ người hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. In cho thân nhân Công an: 86 thẻ; Học sinh sinh viên: 327 thẻ; Đến ngày 8/1/2015 hoàn thành in thẻ cho người lao động của 127/132 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.
  Việc cấp thẻ BHYT kịp thời có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện để người dân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động, chính sách xã hội được thực hiện đúng, góp phần đảm bản an sinh xã hội trên địa bàn.
          Hoàng Huyền
BHXH huyện Văn Quan
________________________________________________________________________________________

 
DANH MỤC BỆNH DÀI NGÀY ĐƯỢC THANH TOÁN CHẾ ĐỘ NGHỈ ỐM DÀI NGÀY
 
  Ngày 28/10/2013 Bộ y tế ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực từ ngày 15/11/2013, bãi bỏ 11 bệnh cần chữa dài ngày quy định tại Khoản 1 Mục I của Thông tư liên bộ số 33/TT-LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế, Tổng Công đoàn Việt Nam quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày
   Đây là cơ sở để xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội.
 Hoàng Huyền
BHXH huyện Văn Quan
________________________________________________________________________________________

 
ĐIỀU CHỈNH NHÂN THÂN TRONG HỒ SƠ HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG
 
  Ngày 04/9/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 3228/BHXH-CSXH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nhân thân trong hồ sơ hương BHXH hàng tháng. Theo đó những thông tin về ngày tháng năm sinh, họ tên đệm, giới tính.... của các ông bà đang lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được điểu chỉnh thống nhất với giấy khai sinh. Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến quá trình công tác và mức lương hưu của người hưởng. Sau khi được điều chỉnh nhân thân, người hưởng sẽ được cấp thẻ BHYT mới.
  Yêu cầu này nhằm thống nhất thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng với giấy tờ của công dân, bảo đảm quyền lợi cho người hưởng; góp phần hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về BHXH..... Tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng khi đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
  Những cá nhân có nhu cầu điều chỉnh nhân thân liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH đang quản lý để được hướng dẫn làm thủ tục.
 Hoàng Huyền
BHXH huyện Văn Quan
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
_________________________________________________________________________________________

 
 
TRUY THU BHXH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON
 
  Ngày 27/6/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục có Công văn số 2301/BHXH-BT V/v hướng dẫn bổ sung truy thu đối với giáo viên mầm non, trong đó bổ sung đối tượng truy thu và mức truy thu với đối tượng là giáo viên Mần non. Căn cứ các văn bản hướng dẫn và đảm bảo quyền lợi của bản thân, các giáo viên Mầm non nghiên cứu văn bản và chủ động đề nghị đơn vị hoàn tất thủ tục truy thu theo quy định.
 _________________________________________________________________________________________

 
THÔNG BÁO
Về khám chữa bệnh BHYT từ 1/1/2016
Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT năm 2016,  BHXH tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp ban hành một số văn bản hướng dẫn về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
1. Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, ngày 31/12/2015, BHXH tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 1088/BHXH-TCHC  Thông báo danh sách các cơ sở y tế được thực hiện Khám chữa bệnh thông tuyến từ 1/1/2016.
Theo đó từ ngày 01/01/2016, người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các Trạm y tế xã thuộc địa bàn huyện Văn Quan hoặc phòng khám đa khoa khu vực hoặc Trung tâm y tế huyện Văn Quan được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc Trung tâm y tế huyện trong cùng địa bàn tỉnh Lạng Sơn không cần giấy giới thiệu chuyển viện vẫn được xác định là khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến và được hưởng quyền lợi theo quy định. (Có danh sách kèm theo)
2. Ngày 04/01/2016  liên ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn  và Sở Y tế ký ban hành Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-SYT-BHXH về việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế. (Có Văn bản kèm theo)
Đối tượng được gia hạn thẻ BHXH là người thuộc gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (Mã thẻ: HN; DT; DK) được dùng thẻ BHYT đã cấp năm 2015 để đi KCB theo chế độ BHYT từ ngày 01/01/2016 và giữ nguyên mức quyền lợi được hưởng đến khi có văn bản hướng dẫn mới.
Với tất cả các đối tượng có thẻ BHYT đang điều trị nội trú, vào viện trước ngày 01/01/2016 vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi BHYT cho đến khi ra viện./.
                                                                  
                                                                   Hoàng Huyền
                                                    Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan
 _________________________________________________________________________________________
 

HỘI NGHỊ
ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ
Sáng ngày 26/3/2016, tại hội trường UBND huyện Văn Quan, BHXH huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về chính sách Bảo hiểm y tế cho 154 người, đại diện 154 hộ gia đình trên địa bàn Thị trấn Văn Quan, 03 đại lý thu BHYT trên địa bàn Thị trấn.
Tham dự và trực tiếp đối thoại với nhân dân có đồng chí Đặng Minh Dũng- Phó giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn.
Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Minh Dũng- Phó giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn tóm tắt lịch sử hình thành, phát triển và các chính sách về BHYT hộ gia đình theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. Tác động của chính sách giá viện phí mới, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của huyện Văn Quan.
Trong phần đối thoại trực tiếp, đ/c cũng đã thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc và chia sẻ những khúc mắc khi đi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Cam kết tạo điều kiện thuận lới nhất cho các gia đình đăng ký tham gia BHYT, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh.
Đây là buổi Hội Nghị nằm trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2012” của BHXH tỉnh Lạng Sơn./.
       Hoàng Huyền
BHXH huyện Văn Quan

Đính kèmDung lượng
1.Lĩnh vực Thu BHXH,BHYT.doc1.43 MB
2.Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.doc119.5 KB
3. Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH.doc359 KB
5. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT.doc337 KB
TTHC QD686 cap thuyen.doc1004.5 KB
TT 34_ DANH MUC BENH DAI NGAY.pdf489.35 KB
2228_BHXH-BT_ PC CHI HUY TRUONG QUAN SU.PDF110.84 KB
3228_BHXH_CSXH_DIEU CHINH NHAN THAN.PDF261.37 KB
2301_TRUY THU GV MN.pdf194.13 KB
3658_BHXH_BT_GV MN.pdf1.77 MB
1314_QD_BHXH.pdf453.8 KB
01-VBHN-VPQH. hop nhat luat bhyt.PDF980.04 KB
HD-02.pdf851.95 KB
Thong bao002.jpg1.36 MB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 32,511

  IP của bạn: 54.226.41.91

  Thời gian: 2018-01-20 11:30:41

  Chi tiết:

   Hôm nay: 78

   Tuần này: 1758

   Tháng này: 5543

   Năm nay: 5543

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com