Thành viên mới
  • vanthu_dienluc
  • vanthu_bannoichinh
  • vanthu_snoivu
  • vanthu_stuphap
  • vanthu_staichinh
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users76 khách trực tuyến.
Ngày 24/10/2014, huyện Văn Quan tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ tới 124 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; chủ tịch hoặc phó chủ tịch, đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com