Thành viên mới
  • dqthuan
  • vanthu_dienluc
  • vanthu_bannoichinh
  • vanthu_snoivu
  • vanthu_stuphap
Sáng 20 tháng 8 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thị Trấn Văn Quan, huyện Văn Quan tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng Tân Minh và trao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho  ông Vi Văn Đạo Chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã. Đây là Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Đăng nhập

Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users57 khách trực tuyến.
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com