Thành viên mới
  • vanthu_dienluc
  • vanthu_bannoichinh
  • vanthu_snoivu
  • vanthu_stuphap
  • vanthu_staichinh
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 4 users373 khách trực tuyến.

Đang trực tuyến

  • sothongtin
  • gtcc
  • luongtuanhung
  • huulung
Thực hiện Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan tổ chức đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT cho các đối tượng do BHXH huyện Văn Quan cấp thẻ BHYT

Đăng nhập
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com