Thành viên mới
  • vanthu_dienluc
  • vanthu_bannoichinh
  • vanthu_snoivu
  • vanthu_stuphap
  • vanthu_staichinh
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 2 users352 khách trực tuyến.

Đang trực tuyến

  • sothongtin
  • khdt
Ngày 27/02/2015, UBND huyện Văn Quan đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Văn Quan, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động mọi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện

Đăng nhập
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com