Thành viên mới
  • vanthu_dienluc
  • vanthu_bannoichinh
  • vanthu_snoivu
  • vanthu_stuphap
  • vanthu_staichinh
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users45 khách trực tuyến.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn mãi, những nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện văn quan nói riêng vẫn đang hằng ngày phải đối diện với nỗi đau về thể xác, tinh thần và sự khó khăn trong cuộc mưu sinh. Bởi thế hơn ai hết họ rất cần sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội

Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com