Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Tài liệu góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thứ Ba, 08/25/2015 - 01:33
Tin nổi bật chuyên mục: 
Không hiển thị
Tóm tắt: 

Nhập thông tin tóm tắt

Nội dung tin RSS

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn