Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Giấy mời họp

Thứ Hai, 01/07/2013 - 07:48

 

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2012; triển khai kế hoạch phòng, chống các sai phạm về pháo trên địa bàn huyện Văn Lãng với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần.

+ Cấp Tỉnh: Đại diện Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn

+ Cấp Huyện mời:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- Các thành viên Ban ATGT huyện;

- Các thành viên BCĐ phòng chống các hành vi sai phạm về pháo huyện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Các CQCM thuộc UBND huyện; Chi nhánh Hạt 5 quản lý và sửa chữa đường bộ huyện;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm GDTX, Trường THPT Văn Lãng, Trường THCS thị trấn Na Sầm, Trường Tiểu học thị trấn Na Sầm;

- Lãnh đạo Đài Truyền thanh - truyền hình + phóng viên  ( đưa tin)

 + Cấp Xã mời (do UBND cấp xã mời giúp):

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

- Trưởng hoặc phó Công an xã, thị trấn

2. Thời gian: Vào hồi 14 giờ  00  ngày  10  tháng 01 năm 2013

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.

4. Công tác chuẩn bị:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị Hội trường Hội nghị;

- Phòng Kinh tế và HT chuẩn bị maket Hội nghị và tài liệu tổng kết năm ATGT.

- Công an huyện chuẩn bị tài liệu phòng chống các hành vi sai phạm về pháo.

UBND huyện trân trọng kính mời Đại diện BATGT tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và các đại biểu trong thành phần mời đến dự Hội nghị./.      

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn