Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĂN LÃNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017.

Thứ Năm, 01/25/2018 - 15:14

         Ngày 18/1/2018, Liên đoàn lao động huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

         Tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện quản lý là 105 đơn vị với trên 2200 đoàn viên. Trong năm 2017, Các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động và hoạt động xã hội luôn được chú trọng và nâng cao. Trong năm đã tặng được 39 suất qùa cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 18 triệu đồng và vận động các cấp các ngành hỗ trợ xây mới một nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương  của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Liên đoàn lao động huyện tiếp tục làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; Tiếp tục tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phấn đấu trên 80% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết:

 

 

 

 

 

 

 

                                             T/h: Phùng Linh ( Đài TT - TH Văn Lãng)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn