Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĂN LÃNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017.

Thứ Sáu, 01/19/2018 - 09:58

        Ngày 16/01/2018, Kho bạc nhà nước Văn Lãng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

        Năm 2017, Kho bạc nhà nước Văn Lãng phối hợp với các cơ quan thu và ngân hàng nông nghiệp huyện thực hiện thu kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách nhà nước. Kết quả tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 384 tỷ đồng, đạt 175% dự toán tỉnh giao, tăng 48,2% so với năm 2016. Công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và tăng trách nhiệm cho các đơn vị sử dụng ngân Sách nhà nước. Chi ngân sách nhà nước đến 31/12/2017 là 484 tỷ đồng, đạt 89% dự toán năm; chi ngân sách nhà nước địa phương là 402 tỷ đồng, đạt 88 % dự toán. Công tác cải cách hành chính quy trình nghiệp vụ được cải tiến về thủ tục hồ sơ kiểm soát qua Kho bạc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Triển khai nhiệm vụ năm 2018, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công vụ, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao…

          Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ tài chính ông Liễu Mạnh Hùng Phó giám đốc Kho bạc nhà nước Lạng sơn đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Kho bạc nhà nước Văn Lãng và trao giấy khen của kho bạc nhà nước cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kho bạc nhà nước năm 2016./.

                              

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết:

 

 

 

 

 

 

                                       T/h: Phùng Linh ( Đài TT - TH Văn Lãng).

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn