Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Thông báo Kết quả tuyển dụng và dự kiến người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Thứ Sáu, 10/27/2017 - 07:15

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng và dự kiến người trúng tuyển

trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 21/7/2017 của UBND huyện Văn Lãng về Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017;

Căn cứ Báo cáo số 346/BC-HĐTD ngày 24/10/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 về công tác tuyển dụng và dự kiến người trúng tuyển công chức cấp xã năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo kết quả tuyển dụng và dự kiến người trúng tuyển công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Về chỉ tiêu tuyển dụng: gồm 09 chỉ tiêu theo từng vị trí, chức danh cụ thể như sau: Trưởng Công an: 01 chỉ tiêu; Chỉ huy trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu; Văn hoá - Xã hội: 03 chỉ tiêu; Văn phòng - Thống kê: 02 chỉ tiêu; Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

II. Về công tác kiểm tra, sát hạch; xét tuyển; thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

1. Về kiểm tra, sát hạch đối với những thí sinh đủ điều kiện đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển: Không có.

2. Về xét tuyển chức danh TCA, CHTQS xã:

- Tổng số thí sinh tham gia xét tuyển chức danh TCA: 01 người (Thành Hòa).

- Tổng số thí sinh tham gia xét tuyển chức danh CHTQS: 02 người (Thụy Hùng: 1, Hồng Thái: 1).

- Kết quả xét tuyển: Theo Thông báo số 1770/TB-HĐXT ngày 18/9/2017 của Hội đồng xét tuyển chức danh TCA, CHTQS xã. 03/03 thí sinh đạt yêu cầu.

3. Về công tác thi tuyển:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển: 21 thí sinh.

- Tổng số thí sinh tham gia thi đủ hết các môn: 21 thí sinh (Văn hoá - Xã hội: 11; Tư pháp - Hộ tịch: 06/06; Văn phòng - Thống kê: 04/04).

- Kết quả thi tuyển: Dự kiến trúng tuyển 05 thí sinh/ 06 chỉ tiêu còn lại, trong đó: Văn hoá - Xã hội: 03; Văn phòng - Thống kê: 02; Tư pháp - Hộ tịch: 0.

(Kết quả thi tuyển của từng thí sinh xem chi tiết tại biểu đính kèm Thông báo này)

III. Tiếp nhận kiến nghị và đơn đề nghị phúc khảo: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến ngày 08 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

Địa điểm nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng, Tầng 3 – Khu nhà A, Trụ sở UBND huyện Văn Lãng.

Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (nếu đơn gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì tem) và không phúc khảo đối với nội dung đơn phúc khảo không liên quan đến kết quả thi tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo kết quả thi tuyển cho tất cả các thí sinh dự thi biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện theo quy định./.

Đính kèmDung lượng
2100-TB-UBND_1.PDF1.62 MB
KQ DIEM THI GUI DANG TTTDT.xls38.5 KB
2100-TB-HDTD.doc47.5 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn