Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Thông báo Kết quả phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 huyện Văn Lãng

Thứ Tư, 10/04/2017 - 08:41

THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp

năm 2017 huyện Văn Lãng

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2017;

Căn cứ Hướng dẫn số 126/HD-SNV ngày 11/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2017;

Trên cơ sở kết quả tại Báo cáo số 319/BC-HĐTD ngày 29/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 huyện Văn Lãng báo cáo kết quả phúc khảo trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 của huyện. UBND huyện thông báo kết quả phúc khảo trong thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 huyện Văn Lãng, như sau:

1. Lăng Thị Nga:

- Điểm bài thi viết kiến thức chung: 62,5 điểm; giảm 2,5 điểm.

- Điểm bài thi trắc nghiệm chuyên ngành: 40 điểm; giảm 4 điểm.

2. Hoàng Thị Luyến:

- Điểm bài thi viết môn ngoại ngữ: 37,5 điểm; giữ nguyên điểm.

3. Trần Thị Thu:

- Điểm bài thi viết kiến thức chung: 27,0 điểm; giảm 0,5 điểm.

- Điểm bài thi trắc nghiệm chuyên ngành: 52 điểm; giữ nguyên điểm.

- Điểm bài thi viết môn ngoại ngữ: 45 điểm; giữ nguyên điểm.

Kết quả thi tuyển không có sự thay đổi.

Nội dung Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện Văn Lãng và được đăng tải trên website UBND huyện Văn Lãng: http://www.langson.gov.vn/vanlang/

 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo kết quả phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 như trên./.

Đính kèmDung lượng
Thong bao KET QUA PHUC KHAO.doc38.5 KB
1912-TB-UBND_1.PDF500.58 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn