Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Thông báo Kết quả xét tuyển chức danh Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2017

Thứ Tư, 09/20/2017 - 07:37

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển chức danh Trưởng công an,

Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2017

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển chức danh Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017,

Hội đồng xét tuyển chức danh Trưởng công an,

Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 thông báo:

Kết quả xét tuyển chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự xã năm 2017 cụ thể như sau: (có danh sách chi tiết kèm theo).

Hội đồng xét tuyển thông báo để các anh (chị) biết./.

Đính kèmDung lượng
10-THONG BAO KET QUA TCA,CHTQS.xls461.5 KB
10-Thong bao ket qua xet tuyen CA,QS (chuan).doc38.5 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn