Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Thông báo Về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức cấp xã huyện Văn Lãng năm 2016

Thứ Sáu, 11/18/2016 - 01:17

THÔNG BÁO

Về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức

cấp xã huyện Văn Lãng năm 2016

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Kế hoạch số 1345/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Văn Lãng về Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 1697/TB-HĐTD ngày 08/11/2016 về việc triệu tập thí sinh hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2016;

Căn cứ Công văn số 2108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thống nhất một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

UBND huyện Văn Lãng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức cấp xã năm 2016, cụ thể như sau:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:

1. Số thí sinh đăng ký thi tuyển: 61 thí sinh.

           2. Số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển: 61 thí sinh (không nộp lệ phí thi: 06 thí sinh).

3. Số thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển: 55 thí sinh.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

          II. VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI

          Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 vào các ngày 26, 27/11/2016.

          * Địa điểm: Tại trường Tiểu học thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

          * Lịch tổ chức kỳ thi cụ thể như sau:

 

Ngày

Buổi

Môn thi,

hình thức thi

Thời gian làm bài

Thời gian vào phòng thi

Thời gian bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

26/11/2016

Sáng

Khai mạc kỳ thi

Bắt đầu từ 07h30’

 

Thi viết môn kiến thức chung

120 phút

08h15’

08h30’

10h30’

Chiều

Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

120 phút

13h45’

14h00’

16h00’

27/11/2016

Sáng

Thi trắc nghiệm về nghiệp vụ chuyên ngành

30 phút

07h45’

08h00’

08h30’

Thi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng

30 phút

09h15’

09h30’

10h00’

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức cấp xã được biết. Thông báo này được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn./.

 

Đính kèmDung lượng
Thong bao thi sinh du dieu kien thi tuyen.doc43.5 KB
Bieu kem thong bao.xls143 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn