Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Giấy mời họp tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2013

Chủ Nhật, 01/12/2014 - 02:13

Chủ tịch UBND huyện quyết định tổ chức họp tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của UBND huyện và thẩm định kết quả xếp loại thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của cấp xã, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

I. Thành phần Hội đồng Hội đồng tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2013:

 

1. Ông Lô Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hoàng Văn Ngân, Trưởng Phòng Nội vụ huyện - Phó CT Hội đồng;

3. Ông Lê Khả Thanh, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Ủy viên;

4. Ông Chu Ngọc Dưỡng, Quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Uỷ viên;

5. Ông Hoàng Minh Tuấn, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên;

6. Ông Bế Văn Nhớ, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Ủy viên;

7. Ông Tô Đức Lộc, Trưởng phòng Tư pháp huyện - Ủy viên;

8. Ông Chu Thanh Hữu, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên Thư ký Hội đồng.

* Giúp việc Hội đồng tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2013: Ông Lô Văn Hậu, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện;

2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2014.

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng III – Nhà A – Trụ sở UBND huyện.

(Giao cho Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đánh giá, xếp loại cho thành phần dự họp)

Trân trọng đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian quy định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn