Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính
Ý kiến đóng góp gửi UBND huyện Văn Lãng
Tiêu đề của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ Email
Số điện thoại
Địa chỉ của bạn
Ý kiến của bạn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn