Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính
Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn (208/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Giấy mời Họp xem xét đề cương Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp (207/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (206/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (205/GM-UBND, ngày 2127/2017).
 • Giấy mời Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (204/GM-UBND ngày 21/7/2017).
 • Giấy mời về việc họp báo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí (203/GM-UBND ngày 20/7/2017).
 • Giấy mời họp, bàn thống nhất chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng công chức, công chức cấp xã và viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (202/GM-UBND ngày 20/7/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2017 (kỳ 2) (201/GM-UBNDngày 20/7/2017).
 • Xem tiếp

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn