Skip to main content

Ủy ban nhân thành phố Lạng Sơn tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân thành phố Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt 160 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn nhằm ôn lại truyền thống 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn.

 

Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt

 

Tại buổi gặp mặt, sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng và xem clips phản ánh sinh động về thành quả của lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn năm 2018, các đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ quân đội cao cấp nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân Khu 1, các đồng chí nguyên là nhân chứng lịch sử, là lớp cán bộ quân đội trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong chiến tranh Biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay đã được Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Lạng Sơn đã thông báo ngắn gọn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

 

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi tâm tư nguyện vọng, đóng góp những ý kiến quý báu để tạo sự đồng thuận, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các thế hệ cán bộ quân đội đã nghỉ hưu với lớp cán bộ đang công tác hiện nay. Thông qau buổi gặp mặt nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; kịp thời trao đổi cung cấp thông tin về mọi mặt hoạt động của địa phương và phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của đội ngũ cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác từ đó thúc đẩy sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh của thành phố Lạng Sơn ngày càng vững chắc./.

 

                                                      Thanh Huệ