Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
16 /BC-VP
03/02/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/01/2015
Tải về
08/BC-VP
15/01/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/01/2015
Tải về
84/BC-VP
30/12/2014
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/12/2014
Tải về
78/BC-VP
15/12/2014
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/12/2014
Tải về
75/BC-VP
01/12/2014
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/11/2014
Tải về
68/BC-VP
18/11/2014
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/11/2014
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
1594/VP-TH
27/06/2014
Bổ sung kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị
Tải về
22/BC-VP
29/04/2014
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 25/4/2014
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
19/BC-VP
28/03/2014
Các công việc đã giao cho cơ quan, đơn vị thực hiện còn tồn đọng đến ngày 25 tháng 3 năm 2014
Tải về
19/BC-VP
28/03/2014
Danh sách các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các nghành chức năng tham mưu nhưng chưa có báo cáo
Tải về
19/BC-VP
Danh sách các nội dung đã có Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnhnhưng chưa có báo tiến độ, kết quả thực hiện
Tải về

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn