Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
85 /BC-VP
18/11/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/11/2015
Tải về
78/BC-VP
30/10/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/10/2015
Tải về
71 /BC-VP
03/10/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/9/2015
Tải về
64/BC-VP
01/09/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/8/2015
Tải về
62/BC-VP
18/08/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/8/2015
Tải về
54/BC-VP
16/07/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/7/2015
Tải về
49/BC-VP
01/07/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/6/2015
Tải về
37 /BC-VP
02/06/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31/5/2015
Tải về
Thông báo
20/05/2015
Tổng hợp các công việc đã giao chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh còn tồn đọng, chưa xử lý (Từ 01/4 - 10/5/2015)
Tải về
Thông báo
12/05/2015
Tổng hợp công việc đã giao các chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh còn tồn đọng, chưa xử lý từ 01/4-03/5/2015
Tải về
Thông báo
05/05/2015
Tổng hợp các công việc tồn đọng, chưa xử lý từ ngày 01/4/2015-26/4/2015 của Văn phòng UBND tỉnh
Tải về
32 /BC-VP
04/05/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/4/2015
Tải về
28 /BC-VP
16/04/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/4/2015
Tải về
26/BC-VP
30/03/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/3/2015
Tải về
23/BC-VP
15/03/2015
Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/3/2015
Tải về

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn