Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
80/BC-VP
31/10/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến hết ngày 30/10/2016
Tải về
68/BC-VP
15/09/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến hết ngày 14/9/2016
Tải về
62 /BC-VP
16/08/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 15/8/2016
Tải về
1991/VP-TH
02/08/2016
V/v đính chính kết quả tổng hợp công việc tồn đọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư
60 /BC-VP
01/08/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 31/7/2016
Tải về
,
Tải về
57/BC-VP
19/07/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 15/7/2016
Tải về
,
Tải về
55/BC-VP
05/07/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 30/6/2016
Tải về
46/BC-VP
16/06/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 15/6/2016
Tải về
,
Tải về
40 /BC-VP
31/05/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 31/5/2016
Tải về
,
Tải về
37/BC-VP
19/05/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/5/2016
Tải về
,
Tải về
25/BC-VP
18/03/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/3/2016
Tải về
,
Tải về
19/BC-VP
29/02/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 29/02/2016
Tải về
,
Tải về
04 /BC-VP
18/01/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/01/2016
Tải về
97/BC-VP
16/12/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 15/12/2015
Tải về
88/BC-VP
09/12/2015
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 30/11/2015
Tải về

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn