Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
28/BC-VP
17/04/2017
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/4/2017
Tải về
21/BC-VP
16/03/2017
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/3/2017
Tải về
16/BC-VP
28/02/2017
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2017
Tải về
12/BC-VP
16/02/2017
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/02/2017
4/BC-VP
16/01/2017
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/01/2017
108/BC-VP
30/12/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/12/2016
Tải về
94/BC-VP
01/12/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2016
Tải về
94/BC-VP
01/12/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2016
80/BC-VP
31/10/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến hết ngày 30/10/2016
Tải về
68/BC-VP
15/09/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến hết ngày 14/9/2016
Tải về
62 /BC-VP
16/08/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 15/8/2016
Tải về
1991/VP-TH
02/08/2016
V/v đính chính kết quả tổng hợp công việc tồn đọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư
60 /BC-VP
01/08/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 31/7/2016
Tải về
,
Tải về
57/BC-VP
19/07/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 15/7/2016
Tải về
,
Tải về
55/BC-VP
05/07/2016
Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị đến ngày 30/6/2016
Tải về

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn