Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
20/10/2017 27/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 970/SY-VP Thông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Văn phòng Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
16/10/2017 108/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 969/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
04/10/2017 101/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 968/SY-VP Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/10/2017 501/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 967/SY-VP Sao y Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 Các huyện, thành phố; Hội cụu chiến binh, Cựu TNXP tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
19/10/2017 14065/BTC-QLCS Bộ Tài Chính 966/SY-VP V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/10/2017 388 CV-PLVN/THPL Báo pháp luật Việt Nam 965/SY-VP V/v thực hiện Chương trình `Đưa pháp luật bằng phim ảnh vào cuộc sống` Công an tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố; Các TV Ban ATGT tỉnh
22/09/2017 3656/QĐ-BCT Bộ Công thương 964/SY-VP Quyết định phê duyệt Thiế kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng Công trình ( cấp điện nông thôn các xã: Hội Hoan huyện Văn Lãng; Tĩnh Bắc huyện Lộc Bình và Bắc Sơn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), thuộc Dự án ( cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh UBND huyện Bắc Sơn; UBND huyện Văn Lãng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
24/10/2017 5634/BNV-ĐT Bộ Nội vụ 963/SY-VP cử cán bộ,công chức tham gia khoá bồi dưỡng tại CHLB Đức Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ
09/10/2017 37/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 962/SY-VP Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
17/10/2017 05/2017/TT-BNG Bộ Ngoại Giao 961/SY-VP Thông tư hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/10/2017 316-CV/BCĐ Tỉnh uỷ Lạng Sơn 960/SY-VP Về việc thực hiện hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình Các Sở, ban, ngành ; Các huyện, thành phố
12/10/2017 12140/BQP-TM Bộ Quốc phòng 959/SY-VP Về việc thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/10/2017 777/DKSH-BTKĐAAC Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí 958/SY-VP Về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án điều tra khảo sát tài nguyên dầu khí khu vực trũng An Châu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
06/10/2017 37/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 957/SY-VP Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 36/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 956/SY-VP Thông tư ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 26/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 955/SY-VP Thông tư ban hành ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị DECT) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/10/2017 25/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 954/SY-VP Thông tư ban hành ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lắp đặt thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/10/2017 24/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 953/SY-VP Thông tư ban hành ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E - UTRA - Phần truy nhập vô tuyến) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
27/09/2017 97/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 952/SY-VP Thông tư Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
17/10/2017 1598/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 951/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
17/10/2017 1761/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 950/SY-VP Quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF ( 470-806) MHz giai đoạn 2018-2020 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
16/10/2017 115/2017/NĐ-CP Chính phủ 949/SY-VP Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/10/2017 2646/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 948/SY-VP Quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
17/10/2017 116/2017/NĐ-CP Chính phủ 947/SY-VP Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
19/10/2017 38/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 946/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
19/10/2017 9720/BCT-XNK Bộ Công thương 945/SY-VP Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT UBND các huyện Biên giớI; Các cơ quan kiểm dịch; Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ;Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 19/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 944/SY-VP Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Công ty Điện lực LS; Các huyện, thành phố ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
26/09/2017 32/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 943/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 36/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 942/SY-VP Thông tư quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
13/10/2017 483/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 941/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại một số trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn