Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
06/09/2017 84/NQ-CP Chính phủ 801/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
06/09/2017 84/NQ-CP Chính phủ 801/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
08/09/2017 926/UBDT-CSDT Uỷ ban dân tộc 800/SY-VP Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 Ban dân tộc
25/07/2017 7735/VPCP-KSTT Văn phòng Chính phủ 799/SY-VP Về việc hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/09/2017 7642/CĐ-BNN-TT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 798/SY-VP Công điện về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng phó với bão số 10 VP BCH phòng chống TT; Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
11/09/2017 1332/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 797/SY-VP Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2018 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Các TV HĐ GDQPAN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
02/08/2017 80/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 796/SY-VP Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước th Các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/08/2017 20/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 795/SY-VP Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
03/09/2017 1303/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 794/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố,thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn VP Ban CH phòng chống thiên tai ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
29/08/2017 1291/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 793/SY-VP Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
01/09/2017 1300/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 792/SY-VP Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
05/09/2017 58-TB/BCĐTB Ban chỉ đạo Tây Bắc 791/SY-VP Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
05/09/2017 411/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 790/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp tổng kết công tác của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Văn phòng BCH phòng chống CN tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
30/08/2017 7993/BCT-XNK Bộ Công thương 789/SY-VP V/v Thông tư số 11/2017/TT-BCT Các huyện, thành phố; Các cơ quan kiểm dịch; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
05/09/2017 3434/QĐ-BCT Bộ Công thương 788/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
03/09/2017 1305/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 787/SY-VP Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 Hiệp hội DN tỉnh Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
03/09/2017 1304/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 786/SY-VP Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Các huyện, thành phố; VP ban chỉ huy PCLB tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
05/09/2017 10006/BGTVT-HTQT Bộ Giao thông vận tải 785/SY-VP V/v kết quả chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
01/09/2017 101/2017/NĐ-CP Chính phủ 784/SY-VP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
06/09/2017 3474/BNG-UBBG Bộ Ngoại Giao 783/SY-VP V/v góp ý kiến về đề xuất dự án đầu tư Trung tâm Dịch vụ thương mại logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc UBND huyện Văn Lãng; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/09/2017 1309/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 782/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Các huyện, thành phố ; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
29/08/2017 1292/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 781/SY-VP Quyết định Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3) Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
29/08/2017 27/KH-HĐTĐKT Hội đồng thi đua khen - thưởng trung ương 780/SY-VP Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trao thi đua (Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển) Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
31/08/2017 43/BC-BCĐTB Ban chỉ đạo Tây Bắc 779/SY-VP Báo cáo về thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
12/05/2017 43/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 778/SY-VP Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
17/08/2017 7551/BCT-KH Bộ Công thương 777/SY-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
28/08/2017 9145/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 776/SY-VP V/v công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố Báo Lạng Sơn; Các ngành TV BCĐ 389 tỉnh
01/09/2017 102/2017/NĐ-CP Chính phủ 773/SY-VP Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/08/2017 83/NQ-CP Chính phủ 772/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017 BT, PBT Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
28/08/2017 14/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 771/SY-VP Thông tư Bải bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn