Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
13/07/2017 09/2017/TT-BCT Bộ Công thương 615/SY-VP Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
17/07/2017 79/2017/NĐ-CP Chính phủ 614/SY-VP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
18/07/2017 83/NĐ-CP Chính phủ 612/SY-VP Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Các huyện, thành phố; Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai; Công an tỉnh Lạng Sơn
17/07/2017 1042/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 611/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020). Các huyện, thành phố; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
05/07/2017 1061/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 610/SY-VP Sao y Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
17/07/2017 80/2017/NĐ-CP Chính phủ 609/SY-VP Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành ;
28/06/2017 28/2017/TT-BYT Bộ Y tế 608/SY-VP Thông tư Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
13/07/2017 1028/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 607/SY-VP Quyết định Về việc phê duyệt Khung chính sách năm 2018 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
12/07/2017 2986/QĐ-BNN-VPĐP Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 606/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hoá, giai đoạn 2017-2020 Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
12/07/2017 16/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 605/SY-VP Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
11/07/2017 5610/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch và đầu tư 604/SY-VP V/v Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
16/06/2017 07/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 603/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công ngh Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
27/06/2017 09/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 602/SY-VP Thông tư Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
28/06/2017 10/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 601/SY-VP Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Các huyện, thành phố; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn
10/07/2017 1001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 600/SY-VP Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
13/07/2017 1030/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 599/SY-VP Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
11/07/2017 61/NQ-CP Chính phủ 598/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
10/07/2017 991/TTg-ĐMDN Thủ tướng Chính phủ 597/SY-VP V/v phê duyệt Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
13/07/2017 522/QĐ-HĐTV Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính 596/SY-VP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính năm 2017 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
12/07/2017 7261/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 595/SY-VP V/v xử lý sau thanh tra Dự án ĐT, XD chợ Trung tâm TP Buôn Ma Thuột và giải quyết kiến nghị của các Tiểu thương chợ tạm TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) Các cơ quan Tv ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh; Các huyện, thành phố
12/07/2017 7242/BC-VPCP Văn phòng Chính phủ 594/SY-VP Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử Quý II năm 2017 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
07/07/2017 30/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 593/SY-VP Quyết định về việc bãi bỏ văn bàn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
06/07/2017 31/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 592/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại Các huyện, thành phố ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
05/07/2017 5532/TT-BNN-VP Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 591/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/07/2017 6996/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 590/SY-VP V/v triển khai Công văn số 6996/VPCP-QHĐH của Văn phòng Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn
11/07/2017 7033/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 589/SY-VP Về việc khiếu nại của một số công dân chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
06/07/2017 60/NQ-CP Chính phủ 588/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuôc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
26/06/2017 2161/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 587/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
05/07/2017 30/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 586/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
12/07/2017 997/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 585/SY-VP Công điện v/v chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ Các huyện, thành phố; Văn phòng Ban chỉ huy PCTT ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn