Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
21/07/2017 321/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 645/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Các huyện, thành phố; Các sở ngành TV BCĐ theo QĐ 764
12/07/2017 3191/QĐ-BYT Bộ Y tế 644/SY-VP Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính Lạng Sơn
12/07/2017 3197/QĐ-BYT Bộ Y tế 643/SY-VP Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
26/06/2017 26/2017/TT-BYT Bộ Y tế 642/SY-VP Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
23/06/2017 17/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 641/SY-VP Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
23/06/2017 10/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 640/SY-VP Thông tư quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
23/06/2017 12/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 639/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
23/06/2017 11/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 638/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
14/07/2017 4708/TCHQ Tổng cục hải quan 637/SY-VP Tổng Cục Hải quan tham gia ý kiến dự án đầu tư Trung tâm Logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc UBND huyện Văn Lãng;Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/06/2017 13/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 636/SY-VP Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/07/2017 5845/BNN-VPĐP Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 635/SY-VP V/v gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND huyện Bình Gia; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/06/2017 16/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 634/SY-VP Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Văn phòng Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
13/07/2017 71/201/TT-BTC Bộ Tài Chính 633/SY-VP Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
23/06/2017 15/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 632/SY-VP Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
23/06/2017 14/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 631/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/07/2017 1775/BC-TTCP Thủ tướng Chính phủ 630/SY-VP Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
05/07/2017 14/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 629/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
20/07/2017 33/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 628/SY-VP Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
19/07/2017 2719/QĐ-BCT Bộ Công thương 627/SY-VP Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng Công ty Điện lực năm 2017 Công ty Điện lực tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/07/2017 414/QĐ-UBDT Uỷ ban dân tộc 626/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/07/2017 82/2017/NĐ-CP Chính phủ 625/SY-VP Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
17/07/2017 273/TB-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 624/SY-VP Kết luận của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Các huyện, thành phố; VP Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
25/07/2017 6607/BCT-XNK Bộ Công thương 623/SY-VP Bộ Công Thương góp ý dự án đầu tư Trung tâm Logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc UBND huyện Văn Lãng; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/07/2017 229/BC-UBATGTQG Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 622/SY-VP Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Các huyện, thành phố; Viễn thông tỉnh; Văn phòng BATGT tỉnh; Các TV Ban ATGT tỉnh
18/07/2017 84/2017/NĐ-CP Chính phủ 621/SY-VP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
19/07/2017 1066/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 620/SY-VP Quyết định Về việc bổ sung Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 Hiệp hội DN tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Đoàn ĐBQH tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/07/2017 7536/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 619/SY-VP V/v triển khai các công việc sau Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
18/07/2017 7531/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 618/SY-VP V/v thực hiện Nghị quyết 44 của Quốc hội Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
19/07/2017 1067/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 617/SY-VP Quyết định Phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
17/07/2017 81/2017/NĐ-CP Chính phủ 616/SY-VP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn