Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
18/09/2017 2213/BXD-VLXD Bộ Xây Dựng 832/SY-VP V/v bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
14/09/2017 2479/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 830/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2018 UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; UBND huyện Bắc Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
12/09/2017 103/2017/NĐ-CP Chính phủ 829/SY-VP Sao y Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh
12/09/2017 1354/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 828/SY-VP Sao y Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Uỷ ban quốc gia về trẻ em Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
06/09/2017 1484/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 827/SY-VP Quyết định về việc bổ sung quy định Trưởng đoàn Thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
14/09/2017 1363/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 826/SY-VP Quyết định Kiện toàn nhân sự Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Ban ATGT các huyện, TP; Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Văn phòng ban ATGT tỉnh; Các cơ quan TV Ban ATGT tỉnh
07/09/2017 4041/QĐ-BYT Bộ Y tế 825/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Các hội Y học, Dược học; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban BVCSSK CB Tỉnh; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
01/09/2017 1459/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 824/SY-VP Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục tần số vô tuyến điện Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/09/2017 91/NQ-CP Chính phủ 823/SY-VP Nghị quyết về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
22/08/2017 3035/CTPH-BTTTT-BNV Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ 822/SY-VP Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
11/09/2017 1333/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 821/SY-VP Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu `Nhà giáo Nhân dân` `Nhà giáo Ưu tú` lần thứ 14 Các huyện, thành phố; Hội cựu giáo chức tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
07/09/2017 414/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 820/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn
12/09/2017 16/2017/TT-BCT Bộ Công thương 819/SY-VP Thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
31/08/2017 15/2017/TT-BCT Bộ Công thương 818/SY-VP Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
15/08/2017 04/2017/TT-BVHTTDL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 817/SY-VP Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - Văn hoá, danh lam thắng cảnh Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
08/09/2017 05/2017/HC-ST Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 816/SY-VP V/v Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định giải quyết khiếu nại (bản án sơ thẩm, vụ việc Hoàng Thị Bàn) Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
12/09/2017 12110/BTC-QLN Bộ Tài Chính 815/SY-VP V/v đề nghị xem xét tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi với tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
15/08/2017 82/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 814/SY-VP Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/09/2017 1358/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 813/SY-VP Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí năm 2017 cho các địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
13/09/2017 2643/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 812/SY-VP Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
08/09/2017 10/CT-BCT Bộ Công thương 811/SY-VP Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
13/09/2017 1156 Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 810/SY-VP Về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
13/09/2017 1155 Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 809/SY-VP Về việc yêu cầu huỷ quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
12/09/2017 12089/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 808/SY-VP V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng 2012-2015 của các dự án kiên cố hoá trường lớp học thuộc tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
13/09/2017 1367/TTg-KSTT Thủ tướng Chính phủ 807/SY-VP V/v chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
12/09/2017 1355/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 806/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/08/2017 911/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 805/SY-VP Quyết định Kiện toàn Ban Điều phối chương trình Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/09/2017 30/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 804/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thuỷ nội địa Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
01/09/2017 29/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 803/SY-VP Thông tư Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Các huyện, thành phố; VP Ban ATGT tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
07/09/2017 345/QĐ-UBATGT Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 802/SY-VP Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; VP Ban ATGT tỉnh; Các cơ quan TV Ban ATGT tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn