Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
19/09/2017 720/TB-HVHCQG Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 863/SY-VP Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ, UBND và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
01/09/2017 24/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 862/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/09/2017 01/TTHT-ĐHKHTN-LS Đại học khoa học tự nhiên Thái Nguyên - UBND tỉnh Lạng Sơn 861/SY-VP V/v Thoả thuận về việc hợp tác hoạt động khoa học - công nghệ và đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên và UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 Các đoàn thể tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
19/09/2017 9969/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 860/SY-VP V/v cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động xe tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan UBND huyện Văn Lãng; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; Hiệp hội DL tỉnh; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
13/09/2017 3319/BTP-BTTP Bộ Tư pháp 859/SY-VP V/v thi hành Luật đấu giá tài sản Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
21/09/2017 7676/BKHĐT-KTNN Bộ Kế hoạch và đầu tư 858/SY-VP V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trưòng mầm non xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn ; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
19/09/2017 9974/VPCP-KGVX Văn phòng Chính phủ 857/SY-VP V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giáo dục và đào tạo; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
18/08/2017 34/2017/TT-BYT Bộ Y tế 856/SY-VP Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Các huyện, thành phố ; Ban Dân vận ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn
12/09/2017 20/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 855/SY-VP Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
19/09/2017 17/2017/TT-BCT Bộ Công thương 854/SY-VP Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (Điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa UBND các huyện Biên giới; Các cơ quan kiểm dịch ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
27/06/2017 65/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 853/SY-VP Thông tư ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Các huyện, thành phố; Các cơ quan kiểm dịch ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
14/09/2017 105/2017/NĐ-CP Chính phủ 852/SY-VP Nghị định về kinh doanh rượu Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/09/2017 107/2017/NĐ-CP Chính phủ 851/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã Các huyện, thành phố; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp PN tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ; Ngân hàng Nhà nước; Liên minh Hợp tác xã; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
21/09/2017 109/2017/NĐ-CP Chính phủ 850/SY-VP Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
19/09/2017 440/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 849/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
11/09/2017 18/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 848/SY-VP Thông tư Ban hành `Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng` Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
12/09/2017 19/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 847/SY-VP Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
11/09/2017 30/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 846/SY-VP Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
14/09/2017 4962/BNV-ĐT Bộ Nội vụ 845/SY-VP bồi dưõng CBCC xã năm 2018 thực hiện QĐ số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban dân tộc; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
14/09/2017 104/2017/NĐ-CP Chính phủ 843/SY-VP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
14/09/2017 106/2017/NĐ-CP Chính phủ 842/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Các huyện, thành phố ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
19/09/2017 1405/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 841/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Bắc Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; TRường TH xã Vũ Lễ; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Giáo dục và đào tạo; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
13/09/2017 7652/TB-BNN-VP Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 840/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị ( phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc) Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
11/09/2017 17/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 839/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản Các huyện, thành phố
18/08/2017 35/2017/TT-BYT Bộ Y tế 838/SY-VP Thông tư Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước Các huyện, thành phố; Hội đông y tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
15/09/2017 90/NQ-CP Chính phủ 837/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
13/09/2017 03/CT-BXD Bộ Xây Dựng 836/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
07/09/2017 1420/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 835/SY-VP Sao y Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án `Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động n Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
18/09/2017 12350/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 834/SY-VP V/v Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg Hội TC&BVQLNTD tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
08/09/2017 5607/TCĐBVN-ATGT Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục đường bộ 833/SY-VP V/v báo cáo kết quả KS TTX tháng 8 năm 2017 Các huyện, thành phố; VP Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn