Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
01/08/2017 6211/BKHĐT-KTĐN Bộ Kế hoạch và đầu tư 676/SY-VP V/v trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án `Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc; Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn `vay vốn ADB Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
21/07/2017 15/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 675/SY-VP Thông tư ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
31/07/2017 90/2017/NĐ-CP Chính phủ 674/SY-VP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
21/07/2017 322/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 673/SY-VP Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Liên đoàn Lao động tỉnh; Ngân hàng CSXH tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
02/08/2017 6232/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch và đầu tư 672/SY-VP V/v kế hoạch vốn cân đối ngân sách, địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức giai đoạn 2016-2020 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
19/07/2017 1357/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 671/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
27/07/2017 7809/VPCP-TH Văn phòng Chính phủ 670/SY-VP V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
20/07/2017 7634/VPCP-CN Văn phòng Chính phủ 669/SY-VP Về việc báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-Tg ngày 15 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
25/07/2017 3911/BNV-CQĐP Bộ Nội vụ 668/SY-VP Về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
25/07/2017 16/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 667/SY-VP Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
12/07/2017 3194/QĐ-BYT Bộ Y tế 666/SY-VP Quyết định về việc đính chính Phụ lục 2 và Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có Các huyện, thành phố ; Hội NNCĐ DC/ Doxin tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
21/07/2017 320/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 665/SY-VP Sao y Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP Các huyện, thành phố; Các sở ngành BCĐ giảm nghèo tỉnh
26/07/2017 733/QĐ-TU Tỉnh uỷ Lạng Sơn 664/SY-VP Quyết định ban hàn Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
27/07/2017 2500/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 663/SY-VP Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
25/07/2017 33/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 661/SY-VP Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các ban đảng tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
27/07/2017 88/2017/NĐ-CP Chính phủ 660/SY-VP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
25/07/2017 86/2017/NĐ-CP Chính phủ 659/SY-VP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố
22/07/2017 8405/BQP-TM Bộ Quốc phòng 658/SY-VP Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến về đề xuất dự án đầu tư Trung tâm Logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc UBND huyện Văn Lãng; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/07/2017 1078/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 657/SY-VP Quyết định Ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
24/07/2017 324/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 656/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình- Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2017 Ban ATGT các huyện, TP; Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Các sở, ban ngành TV Ban ATGT tỉnh
28/07/2017 7884/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 655/SY-VP V/v Báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/07/2017 7635/VPCP-CN Văn phòng Chính phủ 654/SY-VP Về việc tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường ( Chỉ thị số 30/CT-TTg) Công ty Điện lực tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
24/07/2017 1414/BTL-TaC Bộ tư lệnh quân khu I 653/SY-VP Về việc tham gia ý kiến địa điểm thực hiện dự án nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông tại tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/07/2017 7627/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ 652/SY-VP V/v phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hoá DNNN Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
17/07/2017 04/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 651/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
20/07/2017 315/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 650/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 Ngân hàng Nhà nước; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
24/07/2017 1381/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 649/SY-VP Quyết định về việc ban hành ( Quy chế phối kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài Các huyện, thành phố ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
17/07/2017 31/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 648/SY-VP Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
19/07/2017 1058/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 647/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án ` Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng Nhà nước; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/07/2017 63/NQ-CP Chính phủ 646/SY-VP Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn